MAU KE HOACH

MAU KE HOACH

UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 993/SGDĐT-GDTH Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 8 năm 2013 ...
THONG TU 01 BO NOI VU

THONG TU 01 BO NOI VU

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ ...
MAU DANH GIA HO SO DAN CHU THANG 4 /2015

MAU DANH GIA HO SO DAN CHU THANG 4 /2015

PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Mai , ngày 27 tháng 5 ...
VÀI NÉT VỀ DÂN CA VÍ ,GIẶM NGHỆ TĨNH

VÀI NÉT VỀ DÂN CA VÍ ,GIẶM NGHỆ TĨNH

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, để đánh dấu sự ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp giáo dục kỷ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ I, Cơ sở lý luận : Hội nghị Trung ương Đảng Cộng ...
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 123